مطالب آموزشی

اسیلاتور استوکاستیک1

اسیلاتور استوکاستیک1

در بخش اول اسیلاتور استوکاستیک1 به بررسی این اسیلاتور می پردازیم

در اواخر دهه 1950 توسط جورج سی لین (George C. Lane) مطرح شد، یک شاخص مومنتوم است که قیمت بسته شدن نزدیک به سقف و کف را در طول یک بازه زمانی معین نشان می دهد. طبق گفته های لین در مصاحبه اش،  “اسیلاتور استوکاستیک” قیمت مطلق، حجم معاملات یا مواردی از این قبیل را دنبال نمی کند بلکه این نوسانگر در پی سرعت یا اندازه حرکت قیمت است.
او اضافه میکند علی القاعده، مومنتوم یا سرعت قیمت یک سهم قبل از تغییر قیمت آن، تغییر می‌کند. “به این ترتیب، واگرایی های صعودی(گاوی) و نزولی(خرسی) در اسیلاتور استوکاستیک می توانند برای پیش بینی تغییر روند استفاده شوند.
این سیگنال اولین و مهمترین سیگنالی بود که لین تشخیص داد. از آنجا که نوسانگر استوکاستیک به تغییرات قیمت حساس است برای تشخیص سیگنال‌های معاملاتی اشباع خرید  (Oversold)و اشباع فروش (Overbought) نیز مفید می باشد.

محاسبه
در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند. D% یک میانگین متحرک ساده 3 روزه K% است. این خط در کنار K% ترسیم شده است تا به عنوان خط سیگنال یا خط تریگر عمل کند.

 

تفسیر
همانطور که گفتیم، اسیلاتوراستوکاستیک، نزدیک بودن قیمت بسته شدن به سقف یا کف قیمتی در طول یک بازه زمانی مشخص که معمولا 14 روزه هست را نشان می دهد. بعنوان مثال فرض کنید سقف قیمتی معادل 110، کف قیمتی آن معادل 100 و قیمت بسته شدن آن 108 باشد(درجه نوسان در این اسیلاتور بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد). محدوده سقف و کف 10 است که مقسوم علیه فرمول K%  است. قیمت بسته شدن کمتر از کف قیمتی، معادل 8 است که صورت کسر است. 8 تقسیم بر 10 برابر است با 0.80 یا 80٪ . این عدد را در 100 ضرب کنید تا K% (یا مقدار کنونی استوکاستیک) را پیدا کنید. اگر قیمت بسته شدن در 103 (0.30 × 100) باشد، K% برابر با 30 می شود. هنگامی که قیمت بسته شدن در نیمه بالایی محدوده باشد، اسیلاتوراستوکاستیک بالای 50 و زمانیکه قیمت بسته شدن در نیمه پایینی محدوده باشد، زیر 50 است.
مثال:در نمودار IBM سه محدوده 14 روزه (مناطق زرد) با قیمت بسته شدن در پایان دوره (خط چین قرمز) را نشان می دهد. همانطور که در شکل میبینید، زمانیکه قیمت بسته شدن در سقف محدوده قیمتی بوده، اسیلاتوراستوکاستیک 91 و زمانیکه نزدیک کف بوده، 15 و زمانی که در میانه محدوده قیمتی بوده، 75 است.

سریع، کُند یا کامل
سه نوع اسیلاتور استوکاستیک در چارت ها وجود دارد:

 اسیلاتور استوکاستیک1 سریع
براساس فرمولهای اصلی جورج لین برای K%   و  D% ساخته شده است. در نوع سریع این نوسانگر،K%  می تواند نسبتاً پرنوسان ظاهر شود.   D% از میانگین متحرک ساده سه دوره ایK% به دست می آید. در حقیقت، لین از   D%برای تولید سیگنال های خرید یا فروش بر اساس واگرایی های صعودی و نزولی استفاده میکرد. لین ادعا می کند که واگرایی  D%  تنها سیگنالی است که باعث خرید یا فروش شما می شود. از آنجا که D% در اسیلاتور استوکاستیک سریع برای دادن سیگنالهای خرید یا فروش استفاده می شود اسیلاتور استوکاستیک کند برای نشان دادن این تأکید معرفی شد.

اسیلاتور استوکاستیک1 کند
از K%  سریع با میانگین متحرک ساده و سه دوره ای تشکیل شده است، دقیقاً همان چیزی که  D% در اسیلاتور استوکاستیک سریع، است. توجه داشته باشید که K% در اسیلاتور استوکاستیک کند برابر با   D%در اسیلاتور استوکاستیک سریع است (نمودار 2).

اسیلاتور استوکاستیک1 سریع:
K% سریع = محاسبه اصلی K%

K%  = (current close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) × 100 

D% سریع = K% سریع با میانگین متحرک ساده سه دوره ای

اسیلاتور استوکاستیک1 کند:
D% سریع = K% سریع هموارسازی شده (smoothed) با میانگین متحرک ساده سه دوره ای

D% کند = K% کند با میانگین متحرک ساده سه دوره ای

اسیلاتور استوکاستیک کامل، یک نسخه کاملاً قابل تنظیم از اسیلاتور استوکاستیک کند است که کاربران می توانند بر حسب سلیقه و استراتژی معاملاتی خود، کاملا آن را تغییر داده و در یک بازه زمانی تعداد دوره های K%   کند و تعداد دوره های میانگین متحرک D% را تنظیم کنند. در مثالهای ذکر شده از پارامترهای پیش فرض استفاده شده است: اسیلاتور استوکاستیک سریع(14.3)، اسیلاتور استوکاستیک کند(14.3) و اسیلاتور استوکاستیک کامل(14،3،3).

اسیلاتور استوکاستیک1 کامل:
K% کامل = K% سریع هموارسازی شده (smoothed)با میانگین متحرک ساده در دوره زمانی X

D% کامل = K% سریع با میانگین متحرک ساده در دوره زمانی X

اشباع خرید(Overbought) و اشباع فروش(Oversold)
اسیلاتور استوکاستیک بعنوان یک نوسانگر محدود(bound)، تشخیص سطوح اشباع خرید یا اشباع ‌فروش را آسان می کند. به این معنا که همواره بین 0 تا 100 حرکت می کند. صرف نظر از اینکه یک سهم با چه سرعتی صعود یا نزول می کند، اسیلاتور استوکاستیک همیشه در این محدوده در حال نوسان است. به صورت سنتی، 80 به عنوان آستانه اشباع خرید و 20 به عنوان آستانه اشباع فروش استفاده می شود. این سطوح را می توان متناسب با نیازهای تحلیلی خود و ویژگی های هر سهم تنظیم کرد.
اعداد بالاتر از 80 اوسیلاتور استوکاستیک 20 روزه نشان می دهد که سهم در قیمت پایانی نزدیک به سقف 20 روزه خود (اشباع خرید) معامله شده است و اعداد زیر 20 زمانی رخ می دهد که یک سهم در قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی خود (اشباع فروش) معامله می شود.
قبل از مشاهده برخی از مثالهای نمودار، توجه به این نکته ضروری است که سیگنال های اشباع خرید لزوماً نزولی نیستند. یک سهم می تواند در طی یک روند صعودی قوی، اشباع خرید شود و اشباع خرید باقی بماند. نواحی بسته شدن قیمت که همواره در بالای محدوده وجود دارد نشان دهنده فشار مداوم خرید است. به همین ترتیب، سیگنال های اشباع فروش لزوماً نزولی نیستند. یک سهم همچنین می تواند اشباع فروش شود و در طول یک روند نزولی قوی، اشباع فروش باقی بمانند. نواحی مستمر بسته شدن قیمت در نزدیکی محدوده نشان دهنده فشار مداوم فروش است. بنابراین، شناسایی روندها و معاملات بزرگتر در مسیر این روند بسیار مهم است. در یک روند صعودی به دنبال سیگنال های اشباع فروش گهگاهی باشید و سیگنال های مکرر اشباع خرید را نادیده بگیرید و به همین ترتیب، در یک روند نزولی قوی هم به دنبال سیگنال های موردی اشباع خرید باشید و از سیگنال های مکرر اشباع فروش دوری کنید.
تصویر 3  نمودار سهام Yahoo یک اسیلاتور استوکاستیک کامل با درجه (20،5،5) را نشان می دهد. یک دوره بازگشت طولانی تر(کندل 20 روزه در قیاس با کندل 14 روزه) و میانگین متحرک طولانی تر(5 در قیاس با 3) برای هموارسازی یک نوسانگر با حساسیت و سیگنال های کمتر تولید می کند. Yahoo از ژوئیه 2009 تا آوریل 2010 بین عدد 14 تا 18 معامله شد که چنین محدوده معاملاتی (بازارهای رنج و کم‌دامنه) برای اسیلاتور استوکاستیک مناسب است. افت های پایین سطح 20  می تواند هشداری  برای  وضعیت اشباع  فروش با پیش بینی الگوی پرش گربه مرده باشد. ( الگوی پرش گربه مرده به بهبود موقتی و تغییر جهت موقتی منحنی روبه پایینی گویند که بعد از مدت بسیار کوتاهی به روند رو به پایین خود ادامه می‌دهد و از کف قبلی نیز فراتر می‌رود). سطح بالای درجه 80 هشداری برای وضعیت اشباع خریدی است که می تواند حاکی از  افت قیمتی باشد. دقت کنید که نوسانگر چطور می تواند بالای سطح 80 حرکت کند و همچنان باقی بماند (هایلایت های نارنجی). به همین منوال گاهی این نوسانگر زیر سطح 20 حرکت می کند و  زیر سطح 20 باقی می ماند. این شاخص زمانیکه بالای سطح 80 است، یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید است. لازمه حرکت بعدی در سطح پایین درجه 80، سیگنال هایی چون معکوس‌شدن روند (ریورسال) یا شکست خط چین های قرمز می باشد. از طرف دیگر، اسیلاتور استوکاستیک زمانیکه زیر سطح 20 است یک روند بسیار ضعیف وضعیت اشباع فروش است در نتیجه برای اینکه واگرایی مثبت واقعی و ناحیه حمایتی دوباره، اتفاق بیفتد به یک روند با سطح بالای 20 نیاز داریم (خط چین های سبز).

تصویر 4  نمودار شکست خط روند اندیکاتورCCI  (شکست مقاومتی) در ماه جولای را نمایش می دهد که نشان از تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید دارد و در آن از اسیلاتور استوکاستیک کامل (20،5،5) برای شناسایی سیگنال های اشباع فروش استفاده شده است. از آنجا که روند بزرگتر صعودی است سیگنال های اشباع خرید نادیده گرفته شده اند. معامله گری هم راستا با روند بزرگتر شانس بُرد را بالا می برد. در اوایل سپتامبر و اوایل نوامبر اسیلاتور استوکاستیک کامل به زیر سطح 20 حرکت کرد. پولبک های بعدی بالای سطح 20 نشان دهنده صعود قیمتی (خط چین های سبز) و ادامه روند صعودی بزرگتر است.

تصویر 5  نمودار AutoZone (دومین خرده فروش بزرگ قطعات و لوازم جانبی خودرو در ایالات متحده)  (AZO)  که با یک روند نزولی آغاز شده بود را با یک شکست حمایتی در ماه می 2009 نشان می دهد. با این روند نزولی پرقدرت، از اسیلاتور استوکاستیک کامل (10،3،3) به منظور شناسایی سیگنال های اشباع خرید برای پیش بینی روند بازگشتی احتمالی استفاده شده است. سیگنال های اشباع خرید به دلیل روند نزولی بزرگتر، نادیده گرفته شده اند. دوره های زمانی کوتاهتر(کندل 10 روزه نسبت به 14 روزه) حساسیت نوسانگر را برای سیگنال های اشباع خرید افزایش می دهد. اسیلاتور استوکاستیک کامل (20،5،5) نیز برای ارجاع و قیاس، نشان داده شده است. توجه داشته باشید که این نسخه با حساسیت کمتر، در ماه های آگوست، سپتامبر و اکتبر سیگنال اشباع خرید نداشته است. گاهی اوقات افزایش حساسیت برای تولید سیگنال ضروری است.

ترجمه اختصاصی تحلیل گران برتر سرمایه

ادامه مطلب بخش دوم

کد کوتاه این مطلب : https://irantbs.com/?p=854

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *