شرکت تحلیل گران برتر سرمایه هیچگونه فعالیتی در بازار فارکس نداشته و محتوای ارائه شده صرفا جنبه ی آموزشی و تحلیلی دارد.