شاخص ها در بازار سهام بورس تهران نشانگر وضعیت کلی هر صنعت هستند. بورس تهران از حدود 30 شاخص تشکیل شده و هر کدام از شاخص ها را می توان منحصرا بررسی و تحلیل کرد.
بازار بورس تهران از سال 1368 برگ جدیدی را در دفتر فعالیت خود آغاز کرد. ایجاد بازاری منصفانه، کارآ و شفاف با ابزارهای متنوع و دسترسی آسان به‌منظور ایجاد ارزش افزوده برای ذی‌نفعان از جمله اهداف و فلسفه وجودی آن است. این بازار از دو بخش بورس و فرابورس تشکیل شده.
در حال حاضر سهام بیش از 500 کارخانه و شرکت تولیدی به صورت روزانه توسط سهامداران حقیقی و حقوقی داد و ستد می شود.