در تحلیل تکنیکال و به خصوص تحلیل نئوویو در بسیاری از مواقع با شرایط و سناریو های مختلفی روبرو می شویم. اینکه از میان مسیر های متفاوت کدام یک انتخاب شود نیازمند استفاده از پارامترهای مهم بنیادی و روانشناسی بازار است.
انطباق تحلیل فاندامنتال و روانشناسی بازار می تواند سناریوی محتمل تر را به عنوان نقشه ی راهی جامع مشخص کند.
بازار بوررس تهران به دلیل قوانین مختص به خود، کمتر تحت تاثیر آنالیز پرایس اکشن بوده و تیم تحلیلگران برتر سرمایه  همواره سعی بر آن دارد که با بررسی همه جانبه فاکتورهای تاثیر گذار از جمله عوامل بنیادی و شرایط تکنیکالی به روش های مدرن بهترین نتیجه و خروجی را در اختیار کاربران قرار دهد.