با خرید اشتراک VIP شما می توانید به تمامی تحلیل ها (بجز تحلیل های ویدئویی) دسترسی داشته باشید.

(این اشتراک شامل محصولات فروشگاهی نمی باشد)

در صورت تهیه اشتراک ۶ ماهه درخواست تحلیل نماد شما خارج از نوبت بررسی می شود.

در صورت تهیه اشتراک ۶ ماهه می‌توانید کد تخفیف ۵۰ درصدی تحلیل های ویدئویی را از پشتیبانی آنلاین سایت دریافت کنید.

با تهیه اشتراک یک ساله می‌توانید از خدمات آموزشی  و مشاوره خصوصی نیز بهره مند شود.